Dades físcals

Nom comercial: DELTAMARKET

Nom Fiscal: GAG LOGISTICS & PURCHASING, S.L.

Direcció: C/MANUEL DE FALLA 14- 08780 – PALLEJÀ

Correu electrònic de contacte: acciocomercial@deltebre.cat

Telèfon de contacte: 977489309 

Identificació Fiscal: CIF B01878891

Tractament dades personals

A l’efecte del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la L.O. 15/1999, l’Ajuntament de Deltebre informa de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Deltebre, amb les dades obtingudes en la plataforma MarketPlace ubicada al website deltamarket.cat.

La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació de l’usuari amb l’Ajuntament de Deltebre, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries pròpies o de tercers. De la mateixa manera, també l’informen que les seves dades seran comunicades al Venedor-Instal·lador amb la finalitat que es puguin prestar, pel mateix, els serveis reservats i que són objecte d’aquest MarketPlace.

En compliment amb l’establert en el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre, aprovat pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis a la Societat de la informació i comerç electrònic i demés disposicions dictades en el seu desenvolupament, l’informen que podrà, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació del tractament sobre les seves dades personals, comunicant per escrit a AJUNTAMENT DE DELTEBRE, Plaça 20 de Maig, 1, 43580 Deltebre, on s’indicarà el nom i els cognoms amb el que s’ha donat d’alta, i adjuntant una fotocòpia del DNI de l’usuari.

L’Ajuntament de Deltebre es compromet a la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per tal d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert en el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.

El nostre servidor segur garanteix la privacitat de les dades que l’usuari ens transmet. L’esmentada privacitat s’aconsegueix encriptant les dades enviades mitjançant el sistema xifrat SSL, de manera que ningú pugui apropiar-se d’elles, ja que no disposarà de la clau necessària.

L’Ajuntament de Deltebre disposa d’un sistema de resolució de possibles controvèrsies que es puguin donar entre els consumidors i les empreses en l’àmbit del Comerç Electrònic.

Enllaços a Tercers

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs que poden ser del seu interès. Una vegada que vostè fa clic en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre al lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs de tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que els hi consulti per a confirmar que vostè està d’acord amb aquestes.

Control de la seva informació personal

En qualsevol moment vostè pot restringir la recopilació o l’ús de la informació personal que és proporcionada al nostre lloc web. Cada vegada que se li sol·liciti emplenar un formulari, com el d’alta d’usuari, pot marcar o desmarcar l’opció de rebre informació per correu electrònic. En cas que hagi marcat l’opció de rebre el nostre butlletí o publicitat vostè pot cancel·lar-la en qualsevol moment.

Aquesta companyia no vendrà, cedirà ni distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment, tret que sigui requerit per un jutge amb un ordre judicial.

Finalment, ens reservem el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat en qualsevol moment.

 

Per poder utilitzar el servei, el Comprador ha d’haver acceptat les condicions generals, sense cap restricció ni reserva. Aquesta acceptació es concreta mitjançant un clic de validació durant el procés d’inscripció al servei.

L’Ajuntament de Deltebre, mitjançant aquest servei, tan sols proporciona una plataforma per tal de poder facilitar les transaccions entre Compradors i Venedors-Instal·ladors i, per tant, no garanteix que les mateixes es realitzin de manera efectiva, quedant la conclusió de les transaccions a la lliure voluntat d’aquets.

Mitjançant l’acceptació de les presents condicions, els Compradors eximeixen a l’Ajuntament de Deltebre de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de les transaccions que es realitzin o s’intentin realitzar emprant aquest servei, quedant, l’Ajuntament de Deltebre, al marge de qualsevol relació contractual que es pugui establir entre compradors i venedors-instal·ladors.

Per tant, l’Ajuntament de Deltebre no és el Venedor-Instal·lador dels serveis que s’adquireixen mitjançant aquesta plataforma, sinó que tan sols el Venedor-Instal·lador és el co-contractan de l’usuari per a l’adquisició de les esmentades prestacions i serveis.

Qualsevol reserva de les prestacions i dels serveis dels Venedors-Instal·ladors realitzada mitjançant aquesta plataforma, implica l’acceptació plena i completa de les presents condicions i el pagament de l’import adequat per a les reserves realitzades.

Les presents condicions poden ser modificades i actualitzades en qualsevol moment sense previ avís. Com a conseqüència, l’usuari haurà de consultar, regularment, la plataforma per poder-se mantenir informat de les esmentades actualitzacions. Aquestes, a la vegada, s’aplicaran des de la seva publicació a la plataforma. Cal remarcar també que, no obstant això, les esmentades modificacions no s’aplicaran a les contractacions que hagin estat prèviament acceptades pels Venedors-Instal·ladors i confirmades, a la vegada, per l’Ajuntament de Deltebre.

Donat que l’Ajuntament de Deltebre no és el Venedor-Instal·lador, no serà aplicable el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (ara en endavant “LGDCU”) entre l’Ajuntament de Deltebre i els Compradors.

Podeu consultar el reglament fent clic aquí.

 

Política de Cookies

Una cookie es refereix a un fitxer que és enviat amb la finalitat de sol·licitar permís per a emmagatzemar-se en el seu ordinador, en acceptar aquest fitxer es crea i la cookie serveix llavors per a tenir informació respecte al trànsit web, i també facilita les futures visites a una web recurrent. Una altra funció que tenen les cookies és que amb elles les webs poden reconèixer-te individualment i per tant brindar-te el millor servei personalitzat a la web.

El nostre lloc web empra les cookies per a poder identificar les pàgines que són visitades i la seva freqüència. Aquesta informació és emprada únicament per a anàlisi estadístic i després la informació s’elimina de manera permanent. Vostè pot eliminar les cookies en qualsevol moment des del seu ordinador. No obstant això, les cookies ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, aquestes no donen accés a informació del seu ordinador ni de vostè. Tingui en compte que  pot acceptar o negar l’ús de cookies, no obstant això la majoria de navegadors accepten cookies automàticament perquè serveix per a tenir un millor servei web. També vostè pot canviar la configuració del seu ordinador per a declinar les cookies. Si es declinen és possible que no pugui utilitzar alguns dels nostres serveis.

 

Preu

El preu de compra del producte ofertat en el MarketPlace està fixat pel Venedor-Instal·lador. Es menciona, a la fitxa descriptiva, amb IVA INCLÒS, juntament amb la resta d’informació relativa a l’existència o no de càrregues per despeses d’enviament i les condicions d’instal·lació bàsica dels productes.

Garanties

El Venedor-Instal·lador està obligat a entregar al Comprador els productes que siguin conformes amb l’oferta realitzada, responent davant d’ell de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment de l’entrega del producte. El consumidor i/o l’usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a una resolució del contracte.

Edat mínima

Per adquirí els productes a través d’aquest lloc web has de ser major d’edat

 

Terminis de lliurament dels enviaments

Entenem que com a client esperes rebre la teva comanda el més aviat possible, per això treballem per poder oferir-te el millor servei. En cada producte que s’ofereix, a la tenda corresponent, s’especifica el termini exacte d’enviament d’aquest producte en concret.

Per a poder saber en quin moment s’expedeix la teva comanda, estigues atent a la safata d’entrada del teu correu. T’enviarem una confirmació d’enviament de la teva comanda

 

Dret de desistiment

En relació amb l’Ajuntament de Deltebre, al no ser aquest el Venedor-Instal·lador dels productes ofertats per aquest mitjà, no li serà d’aplicació la LGDCU i per tant està exempt d’oferir directament als Compradors el dret a desistir de la seva compra.

Per al Venedor-Instal·lador li serà d’aplicació la LGDCU a la relació entre el consumidor i l’empresari, en aquest cas, l’esmentat Venedor-Instal·lador haurà de conferir el dret a desistir del contracte mitjançant la devolució de les compres en un termini de 14 dies naturals.

En els casos de que el producte ofertat necessiti ser instal·lat, aquest dret podrà ser exercit pel Comprador en l’esmentat termini, sempre que no s’hagin indicat les labors d’instal·lació del producte.

Per exercir el dret de desistiment respecte de productes ofertats exclusivament en la plataforma Marketplace de l’Ajuntament de Deltebre, el Comprador haurà de manifestar al Venedor-Instal·lador la seva decisió inequívoca de desistir del contracte, per la qual cosa haurà de contactar amb el Venedor-Instal·lador, dins de l’esmentat termini i a través de qualsevol mitjà documental o electrònic que permeti tenir constància de la recepció de la comunicació i del seu exercici dins el termini legal, qui l’informarà de la manera d’exercir l’esmentat desistiment així com de les conseqüències de l’exercici d’aquest dret. Es posa a disposició dels usuaris un formulari normalitzat per a l’exercici d’aquest dret.